Delft - Bij hoogwater, zoals in Duitsland vorige maand, breken dijken nooit op één plek door maar op meerdere plaatsen tegelijk. Dat noodzaakt hulpdiensten om pijnlijke keuzes te maken, waar in de Nederlandse discussie over meerlaagse veiligheid nog wel eens aan voorbij wordt gegaan.

Pijnlijke keuzes hulpdiensten in overstromingsgebieden

Ad Tissink | pagina 1

Die conclusie trekt hoogleraar waterbouw Bas Jonkman van de TU Delft. Hij bezocht afgelopen week met enkele collega’s een aantal steden en dorpen aan de Elbe. Het lijkt hem een goed idee als Nederlandse betrokkenen bij het waterbeleid ook snel naar Duitsland afreizen. Want er is nog veel te zien van de gevolgen van de watersnood. In sommige dorpen ligt de huisraad van de getroffen huizen nog op straat. “Het maakt de discussie een stuk concreter als je dat met eigen ogen aanschouwt. Dan zie je wat er gebeurt, wanneer je ervoor kiest om bij hoog water sommige gebieden bewust onder te laten lopen.” Duitse hulpdiensten moesten begin juni soms pijnlijke keuzes maken. Zo werd bij het dorpje Breitenhagen één lading bigbags gestort vanuit een helikopter in een bres. Maar daarna vloog de bemanning door naar Maagdenburg omdat de bescherming daarvan belangrijker werd geacht. Jonkman: “In Nederland zou het leger misschien nog wel pijnlijker keuzes moeten maken: tussen mensen oppikken of bigbags met zand droppen.” Niet nieuw, maar wel weer een eyeopener voor de waterbouwer was de constatering dat de meeste dijken niet overstroomden, maar bezweken terwijl het water nog onder de kruin stond. De dijken waren dus wel hoog genoeg maar misten sterkte. Jonkman zag afschuivingen langs glijcirkels aan de binnenkant en heeft sterke vermoedens dat op één plek een dijk aan piping was bezweken. Nadat de waterdreiging voorbij was, moesten sommige ondergelopen gebieden het water ook weer kwijt en moesten daarvoor soms met explosieven gaten in de dijken slaan, omdat er niet tegenaan te pompen viel. “Ook iets om eens bij stil te staan”, aldus de hoogleraar.

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw op Zaterdag 6 juli 2013, pagina 1