Baarn - Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) stelt 118 miljoen euro beschikbaar om de noodlijdende Woningstichting Geertruidenberg (WSG) voorlopig op de been te houden.

CFV rekt met 118 miljoen euro bestaan van WSG

Van onze redactie economie | pagina 6 - 7

Dankzij deze steun, waarvoor collega-corporaties opdraaien, krijgt WSG meer tijd om een noodzakelijke ingrijpende saneringsoperatie tegen zo gering mogelijk maatschappelijke verliezen uit te voeren. In 2018 moet WSG voldoen aan de CFV-saneringsnorm, die een minimaal eigen vermogen voorschrijft van 10 procent van de jaarlijkse huuropbrengsten. Dan moet de corporatie geschikt zijn om op te gaan in een kredietwaardige collega-corporatie. De Brabantse corporatie met een bezit van ongeveer vierduizend woningen zit diep in de schulden door een veel te ambitieus bouwprogramma en een grote hoeveelheid onbruikbare gronden die daarvoor werden aangekocht.

Uit onderzoek dat de afgelopen tijd is uitgevoerd, blijkt dat een oplossing in de vorm van het op zo kort mogelijke termijn verkopen van de bezittingen en het versneld aflossen van de leningen leidt tot enorme verliezen. De schade voor de gehele corporatiesector zou daarmee onverantwoord hoog worden. “Vele malen hoger dan de 118 miljoen euro die nu beschikbaar wordt gesteld”, weet Ewa Walters van het CFV.

De bedoeling is het sociale-woningbezit tegen zo laag mogelijke verliezen voor de samenleving te behouden. Daartoe wordt de komende vijf jaar grondig gesaneerd. Op het programma staan het afstoten van grondposities en het marktconform verkopen van woningbezit en bedrijfsonroerendgoed van de corporatie dat voor de vervulling van diens kerntaak niet nodig is. Alle gebouwde koopwoningen gaan in de verkoop en ook een deel van de bestaande huurwoningvoorraad wordt uitgepond.

Het bedrag van 118 miljoen euro is inclusief een in oktober vorig jaar toegekend renteloos voorschot van 21 miljoen euro. De steun komt gefaseerd beschikbaar op basis van de jaarlijkse bevindingen. Niet zeker is dat het hele bedrag daadwerkelijk nodig is, onderstreept Walters.

Daartegenover staat dat evenmin vaststaat dat WSG over vijf jaar kan opgaan in andere corporatie. Zit dit er niet in, dan wordt bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om over maximaal nog eens vijf jaar te bereiken dat WSG zelf weer kan voldoen aan de kredietwaardigheideisen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

“Deze sanering laat zien dat slecht bestuur, ook bij kleine corporaties, grote gevolgen kan hebben voor andere corporaties”, reageert directeur Jan Boeve van koepelorganisatie Aedes. “Daarom gaan corporaties elkaar veel scherper in de gaten houden.” De maatregelen geven volgens Boeve, “gelukkig zekerheid voor de huurders van WSG, maar het is wel slikken voor andere corporaties die de rekening betalen”.

Het is goed dat het CFV nu saneert, meent Boeve. Maar Aedes wil graag namens andere corporaties eerder bij saneringen worden betrokken. WSG is de tweede woningcorporatie in korte tijd die door wanbeleid de andere corporaties op kosten jaagt.

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw op Vrijdag 2 augustus 2013, pagina 6 - 7