TOP 10 POSITIEVE PRIKKELS VOOR TENDERFASE

pagina 48 - 49

Maak prestatieafspraken in contracten in plaats van inspanningsverplichtingen
Leg de energierekening zowel in de uitvoering als in de fase daarna bij de opdrachtnemer
Zorg voor een betalingsmechanisme met een f-component in het contract
Zorg voor een eenmalige betaling voor energiereducerende maatregelen
Geef kortingen of boetes op energieverbruik Geef in emvi’s een hoge (fictieve) waarde aan energiereductie
Werk met een bodem- en plafondprijs of zet kwaliteit minimaal gelijk aan of hoger dan prijs
Maak een reservering ten behoeve van energiereducerende maatregelen
Neem energiereductie in de aanbesteding als gunningscriterium op
Functioneel specificeren in plaats van het stellen van ‘dichtgetimmerde’ detaileisen
Bron: Groeiboek Energiereductie in tunnels

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw op Woensdag 11 januari 2017, pagina 48 - 49