TEKST Stichting Marktwerking Installatietechniek. SMI is in het leven geroepen door de installatiebranche en is onderdeel van Uneto-Vni en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen te bewaken en streeft naar een doelmatig en correct verloop van aanbestedingen. (www.smiweb.nl)

---

HET KLACHTENLOKET

pagina 50 - 51

TEKST Stichting Marktwerking Installatietechniek. SMI is in het leven geroepen door de installatiebranche en is onderdeel van Uneto-Vni en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen te bewaken en streeft naar een doelmatig en correct verloop van aanbestedingen. (www.smiweb.nl)

WAT GAAT ER MIS
Hoofdelijke aansprakelijkheid onderaannemer.

DE KLACHT
De opdracht betreft de bouw van een brede school. De opdracht bestaat uit zowel bouwkundige als elektrotechnische werkzaamheden. De bouwkundige aannemer vraagt een installateur om het elektrotechnische deel van de opdracht uit te voeren. De installateur moet een referentie indienen waarmee hij aantoont over de juiste technische bekwaamheden te beschikken. De installateur wil deze opdracht in onderaanneming accepteren. De opdrachtgever vraagt de inschrijver een ter beschikkingsverklaring te overleggen aangezien er een derde partij wordt ingeschakeld.
In de verklaring verklaart de onderaannemer dat de aanbestedende dienst ‘feitelijk, juridisch en economisch vrijelijk kan beschikken over de (financiële) middelen, ervaring, kennis en kunde. En dat die dan ook daadwerkelijk bij het werk zullen worden ingezet.” Feitelijk komt deze verklaring neer op een hoofdelijke aansprakelijkheid voor het volledige werk. De installateur is dan dus ook hoofdelijk aansprakelijk als hij alleen zijn technische bekwaamheid (referentie) indient. De installateur twijfelt over zijn juridische positie en legt deze casus voor bij SMI.

DE REACTIE
In eerste instantie meent de aanbestedende dienst dat voldaan wordt aan het Aanbestedingsreglement Werken (ARW). Een verwijzing naar een artikel uit het ARW over de financiële bekwaamheid doet er in dit geval echter niet toe. Vaak wordt een beroep op financiële draagkracht of technische bekwaamheid als dezelfde categorie beschouwd. Dit is niet juist. Na enige uitleg gaat de opdrachtgever akkoord met een aangepaste verklaring, zonder hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is maar goed dat de betreffende installateur de verklaring niet heeft getekend. Een installateur die als onderaannemer werkzaamheden verricht is niet hoofdelijk aansprakelijk wanneer hij alleen zijn technische kennis en kunde inbrengt.

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw op Woensdag 11 januari 2017, pagina 50 - 51