Column

MOUWEN OPSTROPEN EN GAAN!

<em class=Jessica van der Burg Aanbestedingsspecialist bij Tenderwise" /> <em class=Jessica van der Burg Aanbestedingsspecialist bij Tenderwise" /> Jessica van der Burg Aanbestedingsspecialist bij Tenderwise

pagina 50 - 51

Zo, 2016 is vers achter de rug. Tijd voor aangescherpte ambities op basis van de lessen en resultaten van verleden jaar. Zijn aanbestedingen nog steeds interessant en zo ja waar gaan jullie de ambitielat leggen?
Hoe is alles gelopen met de aanbestedingen? Hoe veel inschrijvingen hebben jullie weten om te zetten naar gegunde opdrachten? Is dat percentage naar tevredenheid? Ja? Gefeliciteerd! Alleen niet op je lauweren rusten, de concurrentie zit ook niet stil.
Is het antwoord nee? Dan wordt het interessant om uit te pluizen waar dat door komt. Waar zitten voor jullie de verbeterpunten? En bekijk dan graag de drie onderdelen die tot het resultaat hebben geleid: a) de selectie van de aanbestedingen waarop ingeschreven wordt b) het interne proces waardoor de inschrijvingen tot stand zijn gekomen en c) de inschrijvingen zelf.
De selectie wordt vaak over het hoofd gezien als verbeterpunt. Maar zeker wanneer regelmatig wordt ingeschreven kan dit onderdeel voor beduidend beter resultaat zorgen. Analyseer de gekozen en de uiteindelijk gewonnen aanbestedingen: hadden jullie kunnen voorspellen welke je hebt gewonnen en waar lag dat vervolgens aan? Neem die factoren mee in de nieuwe selecties. Is jullie interne proces optimaal?
Kijk naar de samenstelling van je team, naar de beschikbare tijd, de planning en de beschikbare vaardigheden en kennis. Waar zitten volgens de teamleden de kansen en knelpunten? Kijk ook naar jullie inschrijvingsdocumenten zelf. Wat doen jullie goed en wat kan er beter? Gebruik externe feedback van aanbestedende diensten of laat een tenderscan uitvoeren om een stevig en realistisch inzicht te krijgen in jullie groeipunten.
Met al deze inzichten en zoiets praktisch als budget kun je mooi het aanvalsplan voor 2017 maken. Lekker concreet: Wat is de ambitie en hoe gaan jullie het realiseren?

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw op Woensdag 11 januari 2017, pagina 50 - 51